JEET KUNE DO - Jun Fan Wing Chun Kung Fu - Kali Escrima- MMA

18278727_1341130135968754_2054743561130518875_o