JEET KUNE DO - Jun Fan Wing Chun Kung Fu - Kali Escrima- MMA

18156265_1023240714479877_7502057694533210470_o