JEET KUNE DO - Jun Fan Wing Chun Kung Fu - Kali Escrima- MMA

18121197_1023240667813215_141619366285488113_o